Markedsføring via e-post

Flere studier påpeker hvordan ROI (Return of Investment) er større for e-post markedsføring enn for noen annen markedsføringskanal. Med andre ord er e-post den mest lønnsomme markedsføringskanalen du kan benytte. En amerikansk studie (MarketingSherpa) beregnet at gjennomsnittlig ROI for e-post markedsføring var 57 kroner per investerte krone. Med andre ord: Hver krone som investeres i…

Markedsføring på web

Markedsføringstiltak på internett skal nå ut til dine kunder og oppnå en ønsket handling av de besøkende. Bruk av web markedsføring har de siste årene økt enormt, og med god grunn. Bedrifter som selger varer eller tjenester på nett er helt avhengig av å nå frem til sine kunder på internett, det raskest voksende mediet…